SOP Kepanitraan

 ** STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP)**

KEPANITERAAN  PA KRUI

 

SOP

NO S O P
1 SOP GUGATAN TINGKAT PERTAMA
2 SOP PERKARA PERMOHONAN
3 SOP PERKARA PRODEO
4 SOP PERKARA VERZET
5 SOP PENERIMAAN PERKARA BANDING
6 SOP PENERIMAAN PERKARA KASASI
7 SOP PENERIMAAN PERKARA PK
8 SOP EKSEKUSI PERKARA RIIL
9 SOP EKSEKUSI LELANG
10 SOP PENGEMBALIAN SISA PANJAR
11 SOP PENDAFTARAN SURAT KUASA
12 SOP LAPORAN BULANAN CATUR WULAN TAHUNAN
13 SOP PENGARSIPAN BERKAS PERKARA
14 SOP LAPORAN DAN PENANGANAN PENGADUAN
15 SOP LAPORAN TRIWULAN PENGADUAN
16 SOP PELAYANAN INFORMASI
17 SOP PROSEDUR KEBERATAN ATAS PELAYANAN INFORMASI
18 SOP LAPTAH PELAYANAN INFORMASI
19 SOP JS / JSP PANGGILAN SIDANG
20 SOP JS / JSP BANTUAN PANGGILAN SIDANG
21 SOP JS / JSP PBT ISI PENETAPAN PUTUSAN
22 SOP JS / JSP PBT PERNYATAAN BANDING/KASASI/PK
23 SOP JS / JSP PENYERAHAN MEMORI BANDING/KASASI/PK
24 SOP JS / JSP KONTRA MEMORI BANDING/KASASI/PK
25 SOP JS / JSP PEMBERITAHUAN INZAGE